Podkarpackie Budżet

Budżet

Najistotniejsze parametry finansowe na dzień 31.12.2011 r.

-suma  bilansowa              157.916.131,75
-wynik finansowy /strata/      - 481.822,37

Przychody ogółem   9.938.286,68
w tym:
- przychody z działalności statutowej           2.140.496,16
- przychody z działalności gospodarczej         340.854,76
- przychody z działalności finansowej              24.030,78
- inne przychody                                              748.253,45
- pozostałe przychody                                      163.261,53


 -Dotacje  podmiotowe                                 6.521.390,-
 w tym:
- dotacja podmiotowa  z budżetu Województwa Podkarpackiego      3.081.390,-
- dotacja podmiotowa  z budżetu Ministerstwa Kultury
   i Dziedzictwa Narodowego                                                               3.440.000,-  

  Dotacje i nakłady  inwestycyjne w 2011 r.

  ■  Rewitalizacja obiektu Oranżerii wchodzącej w skład  kompleksu pałacowo- zamkowego
   w Łańcucie, dawnej rezydencji Potockich w ramach programu OR-KA 2 a
   Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
   w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
   na lata 2007 -2013          
  - dotacja              216.220,24
  - nakłady             382.351,93

 ■  Budowa Muzeum Polaków  ratujących Żydów na   Podkarpaciu im. Rodziny
  Ulmów w Markowej –  finansowanie  z  budżetu  Urzędu Marszałkowskiego
  w  Rzeszowie                  
   -dotacja   ogółem 139.844,08 minus 13.478,91 /VAT do zwrotu w 2012 roku do UM/
   -nakłady               126.365,17

 Koszty ogółem w 2011 r.     10.420.109,05
 w tym:
-  koszty wynagrodzeń                                                                                 5.612.193,48
- koszty bezp..społeczn. i innych świadczeń na rzecz pracowników          1.203.003,85
- koszty materiałów i energii                                                                       1.148.902,79
- usługi obce                                                                                                    682.721,63
- koszty amortyzacji                                                                                     1.421.963,32
- pozostałe koszty                                                                                            351.323,98


Poprawiony (poniedziałek, 12 marca 2012 12:32)

 
Powiaty