Podkarpackie Działalność

Działalność

 
Misja Muzeum – Zamku w Łańcucie
"O dawnych czasach opowiadamy nowocześnie"

Nasza misją jest ochrona unikatowego dziedzictwa przeszłości, jakim jest Zespół Zamkowo - Parkowy w Łańcucie i zespół Pałacowo – Parkowy w Julinie. Jako działalność misyjną traktujemy również edukację i popularyzowanie wiedzy, dlatego - uwzględniając wyzwania współczesności - pragniemy przekazywać wiedzę o przeszłości przy pomocy nowoczesnych technik i nowoczesnego języka. Pragniemy także, poprzez wybudowanie Muzeum im. Ulmów w Markowej, ukazać historię ratowania Żydów przez Polaków na Podkarpaciu w czasie II wojny światowej.

Do działań Muzeum – Zamku w Łańcucie, na które warto zwrócić szczególną uwagę należą:
 •    gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii, sztuki, w tym sztuki ogrodowej, kultury materialnej i dokumentów życia społecznego, a także bibliotecznych zbiorów specjalnych,
 •  

 •     inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów, materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych,
 •  

 •     przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
 •  

 •     zabezpieczanie i konserwację muzealiów, jak również nieruchomych zabytków, zgodne z wymogami konserwatorskimi,
 •  

 •     dbałość o utrzymanie stanu historycznego, zespołów pałacowo-parkowych oraz zabytkowego krajobrazu,
 •  

 •     organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,
 •  

 •     organizowanie ekspozycji stałych i czasowych,
 •  

 •     działalność edukacyjną,
 •  

 •     udostępnianie zbiorów dla celów naukowo - badawczych i edukacyjnych,
 •  

 •     opracowywanie i publikowanie wydawnictw z zakresu swojej działalności,
 •  

 •     użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  

 •     współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach oraz kolekcjonerami zbiorów znajdujących się w kręgu zainteresowań Muzeum,
 •  

 •     prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie koncertów, przedstawień teatralnych, konkursów, szkoleń, sesji, spotkań autorskich oraz innych przedsięwzięć promujących zespoły pałacowo-parkowe.

Poprawiony (poniedziałek, 12 marca 2012 12:24)

 
Powiaty