Podkarpackie Kierownictwo

Kierownictwo


Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 •    ogólne kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, edukacyjnych, administracyjnych, pracowniczych i gospodarczych,
 •  

 •    ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
 •  

 •    sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
 •  

 •    wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,
 •  

 •    przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorom planów rzeczowych i finansowych, wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań i informacji z ich realizacji,
 •  

 •    przedstawianie do zatwierdzania Radzie Muzeum planów oraz sprawozdań rocznych z działalności instytucji,
 •  

 •    czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
 •  

 •    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
 •  

 •    określanie planu zadań Muzeum oraz zapewnienie terminowego i należytego wykonywania tych zadań,
 •  

 •    stwarzanie warunków do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum.Zastępca Dyrektora
Grażyna Ulma
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy


Główny Księgowy
Marzena Machniak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (wtorek, 26 kwietnia 2016 12:56)

 
Powiaty