Podkarpackie Kierownictwo

Kierownictwo


Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  •    ogólne kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, edukacyjnych, administracyjnych, pracowniczych i gospodarczych,

 

  •    ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

 

  •    sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

 

  •    wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,

 

  •    przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorom planów rzeczowych i finansowych, wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań i informacji z ich realizacji,

 

  •    przedstawianie do zatwierdzania Radzie Muzeum planów oraz sprawozdań rocznych z działalności instytucji,

 

  •    czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,

 

  •    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

 

  •    określanie planu zadań Muzeum oraz zapewnienie terminowego i należytego wykonywania tych zadań,

 

 •    stwarzanie warunków do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum.

 Zastępca Dyrektora
Krzysztof Żaba
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy


Główny Księgowy
Marzena Machniak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony (piątek, 29 maja 2020 09:11)

 
Powiaty