Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prace remontowo- konserwatorskie dachu nad Halą Zaprzęgową Budynku Powozowni

ogłoszenie

siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

Wyjaśnienia

unieważnienie postępowania

Poprawiony (środa, 19 czerwca 2019 09:46)

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum - Zamek w Łańcucie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 oświadczenie

Załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 wykaz dostaw

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wzór umowy

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie 2

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20.05.2019 r. - nowy formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Poprawiony (piątek, 31 maja 2019 07:59)

 

Świadczenie usług animacji w Muzeum-Zamek w Łańcucie

Regulamin

Formularz ofertowy

Informacja o osobie świadczącej usługi

Projekt umowy

Informacja o wykonawcach z którymi zostanie podpisana umowa

Informacja o zawartych umowach

Poprawiony (środa, 15 maja 2019 06:08)

 

Świadczenie usług animacji w Muzeum-Zamek w Łańcucie w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim oraz migowym

Ogłoszenie o zamówieniu

Regulamin udzielenia zamówienia

Formularz ofertowy

Informacja o osobie świadczącej usługi

Projekt umowy z załącznikami

Informacja o Wykonawcach z którymi zostanie zawarta umowa

Informacja o zawartych umowach

Poprawiony (środa, 15 maja 2019 06:07)

 
Więcej artykułów…
Powiaty