Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych."

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania 

W związku z informacjami o trudnościach w otwieraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami ponowna publikacja skompresowanej wersji plików 

Zmiana ogłoszenia z dnia 18 stycznia 2021 

Pismo S.271.15.2020 o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18 stycznia 2021 

Załącznik do pisma S.271.15.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Poprawiony (poniedziałek, 18 stycznia 2021 14:59)

 

"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Stajni Cugowych."

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania 

W związku z informacjami o trudnościach w otwieraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami ponowna publikacja skompresowanej wersji plików 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

Zmiana ogłoszenia z dnia 15 styczna 2021  

Pismo S.271.14.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Załącznik do pisma S.271.14.2020 z dnia 18 stycznia 2021

Wyjaśnienia z dnia 22 stycznia 2021 

Załącznik do wyjaśnień z dnia 22 stycznia 2021 

Poprawiony (piątek, 22 stycznia 2021 14:12)

 

"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania

W związku z informacjami o trudnościach w otwieraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami ponowna publikacja skompresowanej wersji plików

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12 stycznia 2021 r.

Pismo S.271.13.2020 z dnia 13.01.2021

Załącznik do Pisma S.271.13.2020 

Pismo S.271.13.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Załącznik do pisma S.271.13.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Wyjaśnienia z dnia 20 stycznia 2021 

Załącznik do wyjaśnień z dnia 20 stycznia 2021  

Zmiana ogłoszenia o zamównieniu z dnia 20 stycznia 2021 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20 stycznia 2021

Poprawiony (środa, 20 stycznia 2021 15:05)

 

"Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń administracyjnych od części poddasza-montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku MZŁ."

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania

W związku z informacjami o trudnościach w otwieraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami ponowna publikacja skompresowanej wersji plików

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Właściwy załącznik nr 6 projekt umowy - załączony wcześniej zawiera postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nieprzewidzianie w niniejszym postępowaniu

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11 stycznia 2021 r.

Poprawiony (poniedziałek, 11 stycznia 2021 09:54)

 

„Modernizacja zabezoieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonnaie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 stycznia 2021 

Poprawiony (wtorek, 19 stycznia 2021 15:16)

 
Więcej artykułów…
Powiaty