Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych

Pozyskanie źródłowych danych pomiarowych polegających na wykonaniu:
1. dokumentacji fotogrametrycznej dziewiętnastu zabytkowych pomieszczeń w tym skanowania laserowego, fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej
2. rzutów kondygnacji w trzech zabytkowych budynkach przystosowanych do wprowadzenia do bazy GIS w tym wykonania inwentaryzacji architektonicznej
3. mapy terenu przystosowanej do wprowadzenia do bazy GIS w tym pozyskanie numerycznej mapy zasadniczej oraz przeprowadzenie pomiarów bezpośrednich

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1

Załącznik nr 3 - oświadczenie na podstawie art-25a-ust-1

Załącznik nr 4 - doświadczenie koordynatora

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - oświadczenie-grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania i klucz publiczny

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia z 30 marca 2020 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Załącznik nr 2 do zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 30 marca 2020 r.

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2020 15:43)

 

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacje odrębne dla Oranżerii i Ujeżdżalni

Załącznik nr 2 wzór umowy

Zalącznik nr 3 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 ESPD

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 6 marca 2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana z dnia 12 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Uwaga! Nowy identyfikator postępowania w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 26 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 30-03-2020 r.

 

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2020 08:08)

 

Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, a także przeprowadzenie konsultacji

zapytanie ofertowe

Formularz oferty

wzór umowy

unieważnienie postępowania

Poprawiony (środa, 22 stycznia 2020 12:10)

 

Świadczenie usług animacji w Muzeum-Zamek w Łańcucie w językach angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim oraz migowym

ogłoszenie

Formularz oferty

informacja o osobie świadczącej usługi

projekt umowy

regulamin

zmiana regulaminu i ogłoszenia

Poprawiony (wtorek, 31 grudnia 2019 10:20)

 
Więcej artykułów…
Powiaty