Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II) Działanie Nr 1 Prace remontowo-renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem.

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II) Działanie Nr 1 Prace remontowo-renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem.

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 3 formularz ofertowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 5 wykaz robót
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 7 dokumentacja
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 8 przedmiary
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
02.04.2014 pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
07.04.2014 odpowiedź na pytania nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (poniedziałek, 05 maja 2014 13:29)

 
Powiaty