Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Prace remontowe i konserwatorskie obejmujące przebudowę budynku Oranżerii

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Prace remontowe i konserwatorskie obejmujące przebudowę budynku Oranżerii

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 Formularz ofertowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 Wykaz wykonanych usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 6 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie autorstwa Wita Karola Wojtowicza
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytanie do przetargu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 09 kwietnia 2015 12:49)

 
Powiaty