Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz robót
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7 dokumentacja silnoprądowa
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7a dokumentacja słaboprądowa
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 8 przedmiary
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 02 kwietnia 2015 10:20)

 
Powiaty