Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. ,, Prace remontowe i konserwatorskie budynku Ujeżdżalni”

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. ,, Prace remontowe i konserwatorskie budynku Ujeżdżalni”

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie autorstwa Wita Karola Wojtowicza
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania cz 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (wtorek, 19 maja 2015 13:19)

 
Powiaty