Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla ZESPOŁU HIPPICZNEGO w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorsk

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla ZESPOŁU HIPPICZNEGO w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorsk

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2 oswiadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6 wykaz uslug
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie Zamawiającego
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (środa, 17 czerwca 2015 13:30)

 
Powiaty