Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowo- konserwatorskich budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowo- konserwatorskich budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie Muzeum
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (wtorek, 23 czerwca 2015 13:22)

 
Powiaty