Podkarpackie Zamówienia publiczne Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie : prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie o

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie : prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie o

przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7 mapa alejek
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie Muzeum
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (piątek, 10 lipca 2015 13:20)

 
Powiaty