Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, suf

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, suf

przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 oswiadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 FO
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7 wytyczne i przemiary
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (środa, 12 sierpnia 2015 11:54)

 
Powiaty