Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1 Konserwacja zabytkowych mebli i wyposażenia pomieszczeń w Muzeum-Zamku w Ł

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1 Konserwacja zabytkowych mebli i wyposażenia pomieszczeń w Muzeum-Zamku w Ł

przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytanie i odpowiedź
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana terminu otwarcia ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
AKTUALNY i UZUPEŁNIONY WYKAZ MEBLI (meble dodane są na czerwono a wyrzucone z listy są przekreślone !!!)
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
(21.08.2015) dodatkowe meble i programy konserwatorskie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 01 października 2015 16:39)

 
Powiaty