Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1. Konserwacja zachowawcza makaty chińskiej „WSZYSTKIE PTAKI SKŁADAJĄ HOŁD

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1. Konserwacja zachowawcza makaty chińskiej „WSZYSTKIE PTAKI SKŁADAJĄ HOŁD

przesłanie ogłoszenia do DUEE
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
\miana terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
Zmiana opisu przedmiotu zamówienia 26.10.2015
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana terminu otwarcia ofert !!!
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
29.10.2015 zmiana terminu wykonania oraz terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
Poprawiony (środa, 09 grudnia 2015 13:39)

 
Powiaty