Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wir

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wir

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php 
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rzut II piętra
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
trasa zwiedzania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php


Poprawiony (środa, 25 maja 2016 13:15)

 
Powiaty