Podkarpackie Zamówienia publiczne Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Konserwacja zachowawcza odkrytych belek polichromowanych wraz z dokumentacją konserwators

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Konserwacja zachowawcza odkrytych belek polichromowanych wraz z dokumentacją konserwators

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
 SIWZ
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
 załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
 załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (poniedziałek, 08 sierpnia 2016 11:32)

 
Powiaty