Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

Siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

Uwaga!

W przypadku kłopotów z pobraniem załącznika nr 1 istnieje możliwość pobrania tego załącznika w częściach poprzez link http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi,1552

29.01.2018 aktualizacja wzoru umowy

29.01.2018 formularz oferty aktualizacja

pytania odpowiedzi 1

08.02.18 pytania 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

08.02.2018 pytania 3

08.02.2018 przedmiar prac konserwatorskich(pomocniczo)

09.02.2018 pytania 4

09.02.2018 pytania 5

16.02.2018 pytania 6

20.02.2018 pytania 7

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

powtórny wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

Poprawiony (wtorek, 29 maja 2018 14:32)