Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane ogrodzenia Parku wraz z Bramami w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1-Projekt budowlany

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10-Projekt wykonawczy

zał nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Poprawiony (piątek, 23 marca 2018 13:33)