Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku ora

02.03.2018 pytania

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał 6a doświadczenie kierownika budowy-kryterium oceny oferty

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11 

02.03.2018 pytania

06.03.2018 pytania 2

07.03.2018 pytania 3

rysunek do pytań nr 3

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia

zmiana SIWZ

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 05 kwietnia 2018 09:43)