Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III,

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 25a

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art. 25a

Załącznik nr 4 doświadczenie kierownika budowy/robót konstrukcyjno budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana siwz

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia z dnia 17.04.2018 r.

Załącznik do wyjaśnień z dnia 17.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 11 maja 2018 13:58)