Podkarpackie Zamówienia publiczne Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 6a

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zal nr 11

zmiana SIWZ -RODO

zaktualizowany formularz oferty - RODO

informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 13:25)

 
Powiaty