Podkarpackie Zamówienia publiczne (Nowy) Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

(Nowy) Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

ogłoszenie

siwz

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

zal nr 6

zal nr 6b

zal nr 7

zal nr 8

zal nr 9

zal nr 10

zal nr 11

pytania i odpowiedzi

załącznik graficzny-zakres

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 28 sierpnia 2018 05:40)

 
Powiaty