Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum - Zamek w Łańcucie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 oświadczenie

Załącznik nr 1a opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Załącznik nr 3 wykaz dostaw

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wzór umowy

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie 2

Zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20.05.2019 r. - nowy formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Poprawiony (piątek, 31 maja 2019 07:59)