NOWY „Prace remontowo- konserwatorskie dachu nad Halą Zaprzęgową Budynku Powozowni”

ogłoszenie

siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykluczeniu wykonawcy oraz o ofertach odrzuconych.

 

Poprawiony (piątek, 30 sierpnia 2019 13:57)