Podkarpackie Zamówienia publiczne "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"

"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 wzór zobowiązania

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 6 projekt umowy

Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania

W związku z informacjami o trudnościach w otwieraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami ponowna publikacja skompresowanej wersji plików

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12 stycznia 2021 r.

Pismo S.271.13.2020 z dnia 13.01.2021

Załącznik do Pisma S.271.13.2020 

Pismo S.271.13.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Załącznik do pisma S.271.13.2020 z dnia 18 stycznia 2021 

Wyjaśnienia z dnia 20 stycznia 2021 

Załącznik do wyjaśnień z dnia 20 stycznia 2021  

Zmiana ogłoszenia o zamównieniu z dnia 20 stycznia 2021 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20 stycznia 2021

Poprawiony (środa, 20 stycznia 2021 15:05)

 
Powiaty