Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamk

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamk

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

informacja z otwarcia ofert

21.06.2017 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (środa, 21 czerwca 2017 12:55)

 
Powiaty