Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Z

Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Z

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zmiana SIWZ -RODO

zaktualizowany formularz oferty - RODO

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (poniedziałek, 09 lipca 2018 14:33)

 
Powiaty