Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej (Nowy)Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku ora

(Nowy)Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku ora

ogłoszenie

siwz

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

zal nr 6

zal nr 6b

zal nr 7

zal nr 8

zal nr 9

zal nr 10

zal nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (środa, 14 listopada 2018 15:24)

 
Powiaty