Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, a także przeprowadzenie konsultacji

Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu, a także przeprowadzenie konsultacji

zapytanie ofertowe

Formularz oferty

wzór umowy

unieważnienie postępowania

Poprawiony (środa, 22 stycznia 2020 12:10)

 
Powiaty