Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz Ujeżdżalni

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacje odrębne dla Oranżerii i Ujeżdżalni

Załącznik nr 2 wzór umowy

Zalącznik nr 3 formularz ofertowy

Załącznik nr 4 ESPD

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 identyfikator postępowania i klucz publiczny

Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 6 marca 2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana z dnia 12 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Uwaga! Nowy identyfikator postępowania w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 26 marca 2020 r.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 30-03-2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 W związku z brakiem możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewnia transmisję online z dokonania czynności, która będzie prowadzona pod adresem https://youtu.be/PWbelT8DJH4

Wyjaśnienia z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 02 czerwca 2020 17:36)

 
Powiaty