Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

(III PRZETARG) Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

wybór oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 24 lipca 2018 13:09)

 

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjny (NOWY PRZETARG)

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 Doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 17 lipca 2018 10:48)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 6a

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zal nr 11

zmiana SIWZ -RODO

zaktualizowany formularz oferty - RODO

informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 13:25)

 

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii (NOWY PRZETARG) w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnyc

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.05..2018 r.

Schemat posadzek

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 22 czerwca 2018 13:34)

 

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa wraz z pomocniczo dołączonym przedmiarem robót

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art.. 25a ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 Doświadczenie Kierownika budowy/robót konstrukcyjno - budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 projekt umowy

Zmiana SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.05.2018 r

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.05..2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Poprawiony (środa, 13 czerwca 2018 12:56)

 
Więcej artykułów…
Powiaty