Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

pytania i odpowiedzi 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 14.09.2017

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 21.09.2017

zmiana SIWZ

uaktualniony PB

uaktualniony PW

pytania 2

pytania 3

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (czwartek, 19 października 2017 11:33)

 

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem powierzchni budynku Maneżu do prowadzenia działalności gastronomicznej

ogłoszenie

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Brzózie Stadnickiej na której zlokalizowany jest budynek spichlerza

ogłoszenie

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym P

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 08 sierpnia 2017 13:20)

 
Więcej artykułów…
Powiaty