Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wir

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rzut
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
trasa zwiedzania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zdjęcia pomieszczeń
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (środa, 15 czerwca 2016 13:27)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zaprojektowanie , wykonanie, dostawa i montaż regałów magazynowych.

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rysunki
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (środa, 01 czerwca 2016 12:28)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wir

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php 
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rzut II piętra
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
trasa zwiedzania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php


Poprawiony (środa, 25 maja 2016 13:15)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zakup, dostawa i montaż regulacji parametrów klimatu w konserwowanych pomieszczeniach.

ogłoszenie
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi II wraz z załącznikami
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi III
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2016 12:45)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zakup, dostawa i montaż regałów magazynowych.

 ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rysunki regałów
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rysunki2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi II
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
II zmiana ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
II zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 05 maja 2016 13:25)

 
Więcej artykułów…
Powiaty