Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wybranych pomieszczeń oraz opracowanie wir

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php 
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rzut II piętra
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
trasa zwiedzania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA OPISU ZMAMÓWIENIA ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ZMIANA WZORU UMOWY ZADANIE NR 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php


Poprawiony (środa, 25 maja 2016 13:15)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zakup, dostawa i montaż regulacji parametrów klimatu w konserwowanych pomieszczeniach.

ogłoszenie
 www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6a
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6b
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi II wraz z załącznikami
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi III
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 12 maja 2016 12:45)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Zakup, dostawa i montaż regałów magazynowych.

 ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rysunki regałów
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
rysunki2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi II
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
II zmiana ogłoszenia
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
II zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 05 maja 2016 13:25)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1. Konserwacja zachowawcza makaty chińskiej „WSZYSTKIE PTAKI SKŁADAJĄ HOŁD

przesłanie ogłoszenia do DUEE
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
\miana terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
Zmiana opisu przedmiotu zamówienia 26.10.2015
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana terminu otwarcia ofert !!!
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
29.10.2015 zmiana terminu wykonania oraz terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
Poprawiony (środa, 09 grudnia 2015 13:39)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 1 Konserwacja zabytkowych mebli i wyposażenia pomieszczeń w Muzeum-Zamku w Ł

przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 4
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 5
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 6
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 7
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytanie i odpowiedź
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana terminu otwarcia ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
AKTUALNY i UZUPEŁNIONY WYKAZ MEBLI (meble dodane są na czerwono a wyrzucone z listy są przekreślone !!!)
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
(21.08.2015) dodatkowe meble i programy konserwatorskie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 01 października 2015 16:39)

 
Więcej artykułów…
Powiaty