Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia publiczne

Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów

ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 13 lipca 2017 13:11)

 

Pielęgnacja drzew w zabytkowym parku Muzeum-Zamku w Łańcucie

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

aktualna dokumentacja -31.05.2017

informacja z otwarcia ofert 07.06.2017

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystnniejszej

Poprawiony (czwartek, 22 czerwca 2017 13:05)

 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamk

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

informacja z otwarcia ofert

21.06.2017 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (środa, 21 czerwca 2017 12:55)

 

Zagospodarowanie terenu Sadu Pamięci i parkingu z drogą dojazdową

ogłoszenie

SIWZ

załącznik 1 PB

załącznik 2 oświadczenie

załącznik 3 oświadczenie

załącznik 4 oświadczenie

załącznik 5 wykaz robót

załącznik 6 wykaz osób

załącznik 7 oświadczenie

załącznik 8 formularz ofertowy

załącznik 9 wzór umowy

załącznik 10 PW

załącznik 11 przedmiar

uwagi

pytania-odpowiedzi

pytania II

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (piątek, 02 czerwca 2017 13:32)

 
Więcej artykułów…
Powiaty