Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

za ł nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

zał nr 6b Załącznik nr 6b wykaz z doświadczeniem osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy (kryterium oceny ofert)

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (czwartek, 12 kwietnia 2018 12:41)

 

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III,

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja

Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 25a

Załącznik nr 3 oświadczenie na podstawie art. 25a

Załącznik nr 4 doświadczenie kierownika budowy/robót konstrukcyjno budowlanych

Załącznik nr 5 wzór zobowiązania

Załącznik nr 6 formularz ofertowy

Załącznik nr 7 grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana siwz

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia z dnia 17.04.2018 r.

Załącznik do wyjaśnień z dnia 17.04.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.04.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (piątek, 11 maja 2018 13:58)

 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej ordynacji łańcuckiej poprzez p

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja

Załącznik nr 2 przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6a doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu

Załącznik nr 7 wzór zobowiązania

Załącznik nr 8 Formularz ofertowy

Załącznik nr 9 projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Załącznik do wyjaśnień i zmiany SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dodatkowe informacje

Nowy formularz oferty

Zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

SIWZ zmiana terminu składania ofert

Kolejna zmiana ogłoszenia nowy termin składania ofert

Kolejna zmiana SIWZ termin

Zmiana ogloszenia o zamówieniu z dnia 4.04.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 4.04.2018 r.

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy formularz oferty

Załącznik nr 3 do pisma z dnia 4.04.2018 r. - nowy projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Poprawiony (poniedziałek, 21 maja 2018 13:48)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku ora

02.03.2018 pytania

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał 6a doświadczenie kierownika budowy-kryterium oceny oferty

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11 

02.03.2018 pytania

06.03.2018 pytania 2

07.03.2018 pytania 3

rysunek do pytań nr 3

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia

zmiana SIWZ

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 05 kwietnia 2018 09:43)

 
Więcej artykułów…
Powiaty