Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

Siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

Uwaga!

W przypadku kłopotów z pobraniem załącznika nr 1 istnieje możliwość pobrania tego załącznika w częściach poprzez link http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi,1552

29.01.2018 aktualizacja wzoru umowy

29.01.2018 formularz oferty aktualizacja

pytania odpowiedzi 1

08.02.18 pytania 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

08.02.2018 pytania 3

08.02.2018 przedmiar prac konserwatorskich(pomocniczo)

09.02.2018 pytania 4

09.02.2018 pytania 5

16.02.2018 pytania 6

20.02.2018 pytania 7

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności oceny ofert

powtórny wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

Poprawiony (wtorek, 29 maja 2018 14:32)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamkuw ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

programy konserwatorskie

pytania 1

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 01 lutego 2018 14:10)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

pytania i odpowiedzi 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 14.09.2017

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 21.09.2017

zmiana SIWZ

uaktualniony PB

uaktualniony PW

pytania 2

pytania 3

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (czwartek, 19 października 2017 11:33)

 

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem powierzchni budynku Maneżu do prowadzenia działalności gastronomicznej

ogłoszenie

 
Więcej artykułów…
Powiaty