Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym P

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (wtorek, 08 sierpnia 2017 13:20)

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Pa

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

informacja z otwarcia ofert

unieważnienie postępowania

Poprawiony (środa, 12 lipca 2017 13:39)

 

Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów

ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (czwartek, 13 lipca 2017 13:11)

 

Pielęgnacja drzew w zabytkowym parku Muzeum-Zamku w Łańcucie

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SIWZ

aktualna dokumentacja -31.05.2017

informacja z otwarcia ofert 07.06.2017

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystnniejszej

Poprawiony (czwartek, 22 czerwca 2017 13:05)

 
Więcej artykułów…
Powiaty