Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Z

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zmiana SIWZ -RODO

zaktualizowany formularz oferty - RODO

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony (poniedziałek, 09 lipca 2018 14:33)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 6b Załącznik nr 6b wykaz z doświadczeniem osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy (kryterium oceny ofert)

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (środa, 09 maja 2018 13:00)

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6a

zał nr 6b

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

 

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci wi-fi w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych

ogłoszenie

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

za ł nr 7

zał nr 8

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

zał nr 6b Załącznik nr 6b wykaz z doświadczeniem osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy (kryterium oceny ofert)

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (czwartek, 12 kwietnia 2018 12:41)

 
Więcej artykułów…
Powiaty