Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. ,, Prace remontowe i konserwatorskie budynku Ujeżdżalni”

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie autorstwa Wita Karola Wojtowicza
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania cz 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (wtorek, 19 maja 2015 13:19)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 formularz oferty
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz robót
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7 dokumentacja silnoprądowa
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7a dokumentacja słaboprądowa
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 8 przedmiary
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 02 kwietnia 2015 10:20)

 

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Prace remontowe i konserwatorskie obejmujące przebudowę budynku Oranżerii

Przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3 Formularz ofertowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 Wykaz wykonanych usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 6 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
wytyczne konserwatorskie autorstwa Wita Karola Wojtowicza
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytanie do przetargu
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (czwartek, 09 kwietnia 2015 12:49)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 2 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, suf

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3a formularz ofertowy zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3b formularz ofertowy zadania nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3c formularz ofertowy zadania nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4a wzór umowy zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4b wzór umowy zadanie nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4c wzór umowy zadanie nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 8 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 9 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana ogłoszenia oraz terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi do przetargu cz I
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi do przetargu cz II
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1 do odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2 do odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi III
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi IV
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (piątek, 05 września 2014 14:04)

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II) Działanie Nr 1 Prace remontowo-renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem.

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 3 formularz ofertowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 4 wzór umowy
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 5 wykaz robót
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 7 dokumentacja
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał nr 8 przedmiary
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
02.04.2014 pytania i odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
07.04.2014 odpowiedź na pytania nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (poniedziałek, 05 maja 2014 13:29)

 
Więcej artykułów…
Powiaty