Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

plan zamówień publicznych na 2017

plan

 

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie nr 2 Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, suf

ogłoszenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 1 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 2 oświadczenie
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3a formularz ofertowy zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3b formularz ofertowy zadania nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 3c formularz ofertowy zadania nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4a wzór umowy zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4b wzór umowy zadanie nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 4c wzór umowy zadanie nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 5 wykaz usług
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 6 wykaz osób
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 7 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 8 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zał. nr 9 opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 3
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana ogłoszenia oraz terminu składania ofert
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
zmiana SIWZ
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi do przetargu cz I
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi do przetargu cz II
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 1 do odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
załącznik nr 2 do odpowiedzi
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi III
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
pytania i odpowiedzi IV
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
www.zamek-lancut.pl/upload/plik.php

Poprawiony (piątek, 05 września 2014 14:04)

 
Powiaty